E-learning Luka Monteurscursussen succesvol gestart

Gepubliceerd op: 14 juli 2017


De Luka-cursussen voor hulpmonteur, monteur en chefmonteur hebben hun nut in de afgelopen 15 jaar van hun bestaan duidelijk bewezen. Kwalitatief goede montage op de werkplek is dan ook een belangrijk onderdeel van de Luka kwaliteitsstandaard. Bovendien heeft de Luka als streven dat in 2018 minimaal 50% van alle monteurs op locatie in het bezit zijn van een Luka chef- of monteursdiploma. Mede tegen deze achtergrond heeft een speciale Luka projectgroep in de afgelopen jaren een cursus E-learning voor monteur en chefmonteur ontwikkeld. Met deze cursus tilt de Luka zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van de cursussen in 1 klap naar een hoger niveau.

In de winter 2016-2017 heeft een eerste groep werknemers van Luka-leden de pilotcursus E-learning chefmonteur en monteur-opleiding gevolgd. En met succes. Eind februari jl. zijn hiervoor de eerste diploma’s uitgereikt. Aan de hand van deze pilot zijn er tevens enkele verbeteringen in de nieuwe cursus aangebracht en enkele kinderziektes opgelost. In dat kader zijn er aan de cursussen chef-monteur een aantal modules uit de monteurscursus toegevoegd, waaronder tekening lezen en inmeten. Dit heeft ook te maken met de andere manier van leren en de hiermee iets andere toelatingseisen voor deelname aan de cursussen.

Bij de hand op de werkplek
Voorheen was het lesgeven klassikaal. Nu 1-op-1. Een voordeel hiervan is dat men in zijn eigen tempo kan leren. Ook kent het nieuwe programma meerdere examenmomenten. Bovendien is E-learning natuurlijk een aantrekkelijke manier van leren en doceren. De nieuwe methode brengt ook een sterke reductie van het aantal lesdagen met zich mee. En daar vaart iedereen wel bij. Uiteraard is de content van de online cursussen beschikbaar op elk apparaat, waaronder tablet en smartphone. Dat betekent dat de monteurs op de werkplek deze informatie altijd direct bij de hand hebben. Een mooiere, meer praktische toepassing van de Luka E-learning is haast niet denkbaar.

Alleen voor het examen dient men nog bij elkaar te komen op 1 locatie.

Minimaal 50% Luka-monteurs op locatie
In maart is de volgende groep werknemers gestart met de cursussen. In totaal 25 deelnemers volgden deze Luka-cursus monteursopleidingen. Zij hebben 29 juni jl. examen gedaan. Men streeft ernaar om 3 x per jaar een examenronde af te nemen. De animo voor de cursussen is groot. E-learning is wel een geheel andere leermethode dan de oude klassikale methode. Zo kunnen de cursusbegeleiders precies volgen wat de leerlingen doen en welk tempo ze hebben. Dat vraagt wel meer discipline van de cursisten, daar ze dit zelf in dienen te vullen. De begeleiders kunnen prima zien hoe en wat de cursist presteert en hem wanneer nodig bijsturen en inspireren om toch vooral regelmatig en serieus met het huiswerk en het maken van opdrachten om te gaan.

Eind maart heeft de E-learning projectgroep onder leiding van Eddy Vink en de externe partner, de Human Talent Groep, het project overgedragen aan de Luka. De komende jaren zijn de cursussen hoofdzakelijk gericht op werknemers van de Luka-leden. Immers: doelstelling is dat in 2018 minimaal 50% van de monteurs op locatie een Luka-diploma heeft. Al met al een flinke uitdaging. In de toekomst zullen de cursussen ook toegankelijk worden voor werknemers van niet Luka-leden. Zo kunnen deze E-learning cursussen in de toekomst een steentje bijdragen aan de kwaliteitsverhoging in de Nederlandse luchtkanalenbranche.