E-learning Luka monteurscursussen slaat aan

Gepubliceerd op: 22 januari 2018


Het recente overstappen naar E-learning voor de Luka-cursussen monteur en chef-monteur is tot nu toe een groot succes.

Na een proefperiode in de afgelopen winter, is in het voorjaar 2017 de E-learning definitief van start gegaan met een groep van 25 cursisten, die 29 juni jl. allen examen hebben gedaan. 26 oktober jl. heeft er weer een groep examen gedaan. In totaal hebben er dan met de nieuwe e-learning methode reeds ruim 50 kandidaten examen gedaan. Momenteel loopt het lesprogramma voor de volgende lichting, die vermoedelijk in februari aanstaande examen gaat doen.

Kwalitatief goede montage op de werkplek is een belangrijk onderdeel van de Luka kwaliteitsstandaard en krijgt dan ook de grootst mogelijke aandacht. Met de verbeterde en nu digitale cursussen voor monteur en chef-monteur tilt de Luka zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van de cursussen in 1 klap naar een hoger niveau. Zo zijn er aan de hand van proefpilot tijdens de winter 2016/2017 verschillende aanpassingen in de nieuwe cursus doorgevoerd en zijn er zelfs enkele onderdelen aan toegevoegd. Inmiddels draait de cursus naar volle tevredenheid en groeit het aantal cursisten.

Een voordeel van de nieuwe opzet is dat men nu in zijn eigen tempo kan leren. Ook kent het nieuwe programma meerdere examenmomenten, 3 x per jaar. De nieuwe methode brengt ook een sterke reductie van het aantal lesdagen met zich mee. En daar vaart iedereen wel bij. Uiteraard is de content van de online cursussen beschikbaar op elk apparaat, waaronder tablet en smartphone. Dat betekent dat de monteurs op de werkplek deze informatie altijd direct bij de hand hebben.

50% Luka-monteurs op locatie

Het animo voor de cursussen is groot. E-learning werkt wel anders dan de oude klassikale methode. Zo kunnen de cursusbegeleiders precies volgen wat de leerlingen doen en welk tempo ze hebben. Dat vraagt wel meer discipline van de cursisten. De komende periode zijn de cursussen hoofdzakelijk gericht op werknemers van de Luka-leden. Streven is dat in 2018 minimaal 50% van de monteurs op locatie een Luka-diploma heeft. Een flinke uitdaging. Uiteraard zijn de E-learningcursussen ook toegankelijk voor werknemers van niet Luka-leden. Een ideale methode om in de toekomst een steentje bijdragen aan de kwaliteitsverhoging in de Nederlandse luchtkanalenbranche.

Juni en oktober jl. deden al een groot aantal cursisten ‘nieuwe stijl’ examen voor monteur of chef-monteur. Een bewijs dat de nieuwe E-learningmethode aanslaat.