E-learning Luka-cursussen in voorbereiding

Gepubliceerd op: 29 juni 2016


De Luka-cursussen voor hulpmonteur, monteur en chefmonteur hebben hun nut in de afgelopen 15 jaar van hun bestaan duidelijk bewezen. Kwalitatief goede montage op de werkplek is dan ook een belangrijk onderdeel van de Luka kwaliteitsstandaard. Alle reden dus om de inhoud van de cursussen te moderniseren en de opleidingen voor nog meer werknemers uit de branche beter toegankelijk te maken. Met de stap naar E-learning tilt de Luka zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van de cursussen in 1 klap naar een hoger niveau. Over de voorbereiding spreken we met Eddy Vink, projectleider van de
Luka-commissie E-learning.

Luka_Kanaaljournaal_juni_2016-54_e-learningMet betrekking tot kwaliteit legt Luka de lat voortdurend hoger. Wat dat betreft past de overstap naar E-learning van de monteurscursussen perfect in dit plaatje. Het opfrissen van de cursussen stond toch al op het programma. Een prima moment om ook direct over te stappen op E-learning. Het bleek in de praktijk ook steeds moeilijker om minimaal 10 deelnemers per cursus bij elkaar te krijgen. Bovendien werd het aantal leerdagen van 4 ook steeds meer als belastend ervaren door de werkgevers en werknemers. Voorts wenste de Luka de inhoud en kwaliteit van de cursussen zelf ook op te frissen en aan te passen aan de huidige wensen. Minimaal 50% van de aanwezige monteurs op elk project dient het Luka-monteursdiploma te hebben. Investeren in goede monteursopleidingen blijft dus een Luka-prioriteit.

Adhoc commissie E-learning
Om de mogelijkheden van E-learning in kaart te brengen, werd in het najaar 2015 een speciale E-learningcommissie aangesteld. Deze bestond uit Egbert Berends (Luka-docent), Jan Martens (reserve-docent + lid Commissie Milieu en Techniek), Richard Padmos (Luka-lid), Marcel Schoof (Luka-lid) en Eddy Vink (bestuurslid Luka). Tot de eerste taken van de commissie behoorden het toevoegen van nieuwe stof, waaronder BIM en dergelijke. Alsook het moderniseren van de huidige stof, bijvoorbeeld door ondersteuning mogelijk te maken via smartphones en apps. Bovendien wenste men het aantal lesdagen terug te brengen van 4 naar 1. Na een voorbereidende fase, waarin de commissie de mogelijkheden, globale inhoud lesprogramma en begroting aan het Luka bestuur had gepresenteerd, is in maart jl. definitief besloten om tot online cursussen over te gaan.

Samenwerking Human Talent Group
Om het nieuwe lesprogramma te ontwikkelen en gereed te maken voor E-learning, is de Luka een samenwerking aangegaan met de Human Talent Group. Deze specialisten op het gebied van kennis- en vaardighedenoverdracht met behulp van online-cursussen zorgen ervoor dat het lesprogramma aan
de juiste didactische eisen voldoet en geschikt is voor zelfstudie door monteurs. Deze zijn immers niet gewend aan leren/studeren en daar dient men bij de opzet en inhoud van het lesmateriaal danig rekening mee te houden. Zo wordt er in de nieuwe opzet heel veel gebruik gemaakt van animaties en video’s. Dat communiceert wel zo praktisch. In de huidige periode april tot en met augustus functioneert de E-learning commissie van de Luka als begeleidingscommissie van de Human Talent Group. De projectgroep hiervan bestaat uit 3 leden: 1 ontwikkelaar, 1 videoanimatiespecialist en 1 projectleider. Volgens planning dient het complete lesprogramma 1 september aanstaande gereed te zijn, waarna in het najaar de
eerste proefcursus kan plaatsvinden.

Lesprogramma
In de nieuwe opzet is de cursus van Hulpmonteur vervallen. Deze lesstof is nu verwerkt in de Monteurscursus. Dit lesprogramma is opgefrist en uitgebreid met onder meer met de nieuwe hoofdstukken “Werken bij een Luka-bedrijf”, “Montage-inzicht” en “Klantgerichtheid”. Het lesprogramma van de cursus Luka Chefmonteur is ook aangepast aan de eisen van deze tijd. In de nieuwe online cursussen wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van het ruimtelijk inzicht. Met behulp van animaties en video’s en nuttige oefeningen wordt dit helder in beeld gebracht. De afrondende examendag bestaat uit 2 dagdelen: in de ochtend kan men een examentraining volgen, waarbij men tevens vragen kan stellen aan de docent. In de middag wordt dan het examen afgenomen.

Meer flexibiliteit, minder reisuren
De overstap naar E-learning betekent meer flexibiliteit. De deelnemer kan hiermee zelf bepalen wanneer hij studeert, bijvoorbeeld ‘s avonds of in het weekend. Uiteraard blijft de inbreng van de Luka-docenten wel van essentieel belang. Immers, een van de sterke punten van de cursussen is de praktijkervaring van de Luka-docenten, die allemaal hun jarenlange ervaring en kennis uit de praktijk verwerkt hebben in het lesprogramma en dit in de toekomst ook zullen blijven doen. Een ander heel praktisch voordeel van Elearning is dat men geen vaste locaties meer nodig heeft voor de lessen en elk moment kan starten. Dat betekent minder organisatie en minder reisuren, zowel voor de deelnemers als voor de docenten.

Bij de hand op de werkplek
Voorheen was het lesgeven klassikaal. Nu 1-op-1. Een ander voordeel hiervan is dat men in zijn eigen tempo kan leren. Ook kent het nieuwe programma meerdere examenmomenten. Bovendien is E-learning natuurlijk een aantrekkelijke manier van leren en doceren. De nieuwe methode brengt ook een sterke reductie van het aantal lesdagen met zich mee. En daar vaart iedereen wel bij. Uiteraard is de content van de online cursussen beschikbaar op elk apparaat, waaronder tablet en smartphone. Dat betekent dat de monteurs op de werkplek deze informatie altijd direct bij de hand hebben. Een mooiere, praktische toepassing van de Luka E-learning is haast niet denkbaar.

Nu al positieve reacties
De beslissing om de Luka monteursopleidingen om te zetten naar online cursussen heeft zelfs tijdens de voorbereiding al tot positieve reacties geleid. Zo hebben enkele Lukaleden recent al aangegeven te wachten tot het najaar om hun medewerkers op cursus te doen. Ook heeft de TVVL reeds te kennen gegeven dat zij zeer geïnteresseerd is in de nieuwe E-learning cursus van de Luka. Daaruit blijkt vertrouwen en waardering voor deze nieuwe Luka-stap om de kwaliteit van de monteurs blijvend te verbeteren. Bovendien versterkt de Luka hiermee haar positie als kennisinstituut voor de luchtkanalenbranche in Nederland. Op 1 september aanstaande dient het E-learning programma gereed te zijn voor de eerste online proefcursussen in het najaar. In de volgende Kanaaljournaal hoort u hier meer over.