De Luka onderzoekt het kiemgetal van vilt

Gepubliceerd op: 22 juni 2012


De Luka onderzoekt het kiemgetal van vilt, toegepast  bij de ophanging van rechthoekige luchtkanalen in een vochtige omgeving

Regelmatig worden er technische vragen gesteld aan de Luka over luchttransportwegen in de gebouwde omgeving. Meestal worden deze vraagstellingen doorgegeven aan de binnen de Luka bestaande Commissie Milieu en Techniek (CMT).

Kortgeleden werd de CMT geconfronteerd met een verontruste opdrachtgever. Deze opdrachtgever gaf aan zorgen te hebben over kiemgroei in vilt materiaal dat 8 jaren geleden toegepast was bij de ophanging van het luchttransportsysteem in een zwembad. Dit vilt materiaal wordt omschreven in het Luka Kwaliteitshandboek in hoofdstuk L.1.00 Montagevoorschriften.

Binnen de CMT werd besloten een onderzoek te doen naar de bacteriegroei in vilt met een kunststof vezel  en een soortelijke massa van 150 kg/m3. Hiervoor werd een stuk van het 8 jaren geleden aangebrachte vilt in het zwembad vergeleken met nieuw vilt in de verpakking.

Beide stukken vilt zijn vervolgens aangeboden aan een laboratorium dat geaccrediteerd is voor onderzoek naar Aerobe kiemgetallen. De resultaten van dit onderzoek luiden als volgt:

 

Vilt af fabriek Aeroob kiemgetal Kve/cm2 80
Vilt 8 jaar oud Aeroob kiemgetal Kve/cm2 60

Kve=kolonie vormende eenheden

Voor de opdrachtgever en de Luka CMT zijn deze resultaten geruststellend en geen aanleiding om verder onderzoek te initiëren.