De CMT speelt een cruciale rol bij de Luka

Gepubliceerd op: 6 februari 2020


Mei jl. is Marcel voor de tweede keer tijdens de Luka ledenvergadering als voorzitter gekozen van de Commissie voor Milieu en Techniek (CMT). Na de eerste periode van drie jaar, is zijn voorzitterschap nu verlengd met nog eens drie jaar. Tijdens ons gesprek blijkt al snel dat hij de juiste man op de juiste plek is. Techniek en luchtkanalen; daar weet hij heel veel van.

“De Luka is toch hoofdzakelijk een technische branchevereniging”, begint Marcel zijn betoog. “De technische ontwikkeling van het luchtkanalenvak is de basis van onze club en dat blijft ook zo.” Als category manager van SIG Air handling heeft hij dagelijks met de meest vernieuwende technische ontwikkelingen in het vak te maken. En deze ervaring en kennis komen bij het voorzitterschap van de CMT natuurlijk uitstekend van pas. CMT telt deskundige specialisten “Vier keer per jaar hebben we met de CMT een vergadering om bij te praten en alle actuele zaken door te nemen. Dan merk je ook dat we allemaal technische mensen zijn met affiniteit voor het vak. Marcel Pullens - LUKADe CMT-vergaderingen zijn dan ook inspirerende meetings die iedereen nieuwe energie geven.

“We zijn toch hoofdzakelijk een technische vereniging.”

Daarnaast hebben we natuurlijk veel contact via de mail over allerlei zaken. Er komen immers regelmatig technische vragen binnen via het secretariaat en de website. Deze worden zo snel mogelijk binnen de commissie uitgezet. We hebben namelijk acht en binnenkort zelfs negen deelnemers in de CMT. Het luchtkanalenvak is echter heel breed en volop in ontwikkeling. Zo heb je specialisten in staal, kunststof, mineraal wol en in luchtkanalen, maar ook in appendages en dergelijke. De negen deelnemers zijn stuk voor stuk afkomstig van een Luka-bedrijf met een duidelijke specialisatie. De vragen die we binnenkrijgen worden dan ook direct bij de desbetreffende specialist neergelegd. Dat levert de beste kwaliteit antwoorden en/of oplossingen op. En dat werkt prima zo.”

Update LAR

Zelf heeft hij zijn achtergrond in de appendages. “Ik ben eigenlijk in het voetspoor van Roel Kleijer, voormalig directeur van Inatherm en voormalig voorzitter van de CMT, ook voorzitter van de CMT geworden. Vanuit Inatherm hebben wij toen het item luchtdichtheid van de appendages en het meten ervan samen met de Luka op de kaart gezet. Zo’n 10 jaar geleden is toen onder de noemer “Verbreding” de luchtdichtheid van het complete kanalensysteem speerpunt van de Luka geworden.

Met de “Verbreding” zijn de appendagebedrijven toen ook geïntegreerd in de Luka onder de naam geassocieerde leden. Recent hebben we in dit kader ook weer het Kwaliteitshandboek een update gegeven met betrekking tot een verdere kwaliteitsverhoging van de appendages. Het is helaas nog steeds zo dat er in de markt ook nog veel appendages van inferieure kwaliteit te krijgen zijn. Bijvoorbeeld uit het buitenland, waar men het ook vaak minder nauw neemt met de kwaliteitseisen. Die zijn vaak goedkoper en de inkopers gaan vaak voor de laagste prijs. Dat er later op de locatie met de montage extra reparatiewerk nodig is om alles goed luchtdicht te krijgen, daar merkt die inkoper niets van. Maar uiteindelijk zijn we zo natuurlijk niet goed bezig met z’n allen.

Met een goede kwaliteit appendages en luchtkanalen werkt alles veel beter en efficiënter. Daarom wordt ook de LAR (Luka Appendage Register) weer uitgebreid en geactualiseerd met de nieuwe meettechnieken. Alle appendages in de LAR worden herzien volgens de nieuwste standaards. Bovendien worden er naast de luchtdichtheidsklassen A, B, C en D nu ook de nieuwe Europese ATC-normen geplaatst. Zodra we deze zaken intern allemaal op orde hebben, gaan we ook weer de markt op om de betere appendage-bedrijven in Nederland te interesseren voor de Luka. Immers, kwaliteitsverbetering blijft voor de Luka een hoofddoel en hoe meer bedrijven daaraan meewerken, des te groter wordt het draagvlak hiervoor.”

Luka-normen standaard in Nederlands Bouwbesluit

Ook het actualiseren van het bekende Luka Kwaliteitshandboek valt onder de taken van de CMT. “We hebben nu een digitale versie en die wordt regelmatig geactualiseerd. Zo blijft het handboek altijd up-to-date, immers de ontwikkelingen in het vak gaan steeds sneller. Zo hebben we recent onder meer zaken zoals appendages en ATC-normen aangepast. Kwaliteitsverbetering is namelijk een proces en Luka timmert hiermee steeds meer aan de weg. Zo zijn de Luka-normen van het Handboek inmiddels ook in het Nederlandse Bouwbesluit opgenomen. En in het nieuw Nederlandse Technisch Advies (NTA, september 2018) zijn de Luka-normen als standaard benoemd.”

Uiteraard is het thema duurzaamheid een steeds belangrijker onderdeel op de agenda van de CMT. Tevens vallen ook de E-learning monteurscursussen onder de hoede van de CMT. “We hebben gelukkig een viertal zeer kundige en ervaren docenten, die de zaak enorm goed begeleiden en aansturen. Bij elkaar zit er in deze groep ruim 150 jaar praktijkervaring, dus daar vindt een mooie kennisoverdacht plaats door middel van deze cursussen.”

Workshops BIM

Ook BIM staat bij de CMT op de agenda. “Dit begint steeds belangrijker te worden in ons vak. Mede in dat kader hebben we een aantal workshops ontwikkeld en georganiseerd om zowel de Luka-leden en medewerkers, alsook de grote opdrachtgevers te informeren over de ontwikkelingen in dit BIM-traject.

De Luka BIM-bibliotheek is opgezet samen met Itannex en in samenwerking hiermee worden ook de nieuwe BIMworkshops georganiseerd. Daarbij gaan we zowel aandacht besteden aan de techniek (monteurs) en managementaspecten (directies) van BIM. Ook staat er een Engelse vertaling van het kwaliteitshandboek op de planning, waarschijnlijk begin volgend jaar.” Wat dat betreft is de CMT een belangrijke motor in het kwaliteitsstreven van de Luka. Een rol die Marcel Pullens en zijn mede commissieleden met verve vervullen.