Bestuur


Het bestuur bestaat uit:

de heer F.M. Barth  – Algemeen Voorzitter
de heer B. Hovius  – Penningmeester
de heer M. Pullens  – Bestuurslid, Voorzitter Commissie Milieu en Techniek
de heer A. L. ’t Jong  – Bestuurslid, Voorzitter PR Commissie
de heer R. de Haan  – Bestuurslid, Voorzitter Externe Betrekkingen

 

Ere-leden:

Dhr. J.J. Wiemer (ere-lid)

 


Luka Bestuur

Het Luka-bestuur met v.l.n.r.: Leo ’t Jong, Erik Barth, Marcel Pullens en Roel de Haan (Bert Hovius ontbreekt op de foto).