Afscheid PRC-voorzitter Bert Hovius

Gepubliceerd op: 1 februari 2017


Bijna 10 jaar lang heeft Bert Hovius actief deel uitgemaakt van de PRC, de PR-commissie van de Luka. De laatste 6 jaar zelfs als voorzitter. In 2009 volgde hij de toenmalige voorzitter Marijn Beerens op, die bestuursvoorzitter werd. In september jl. werd Bert Hovius tijdens
de Luka-ledenvergaring uiteraard in de bloemetjes gezet. We blikken samen met hem terug.

“Als je druk bezig bent met alles, lijkt het wel of de ontwikkelingen bij de Luka heel langzaam gaan. Maar als je nu terugkijkt over de afgelopen periode van bijna 10 jaar is er toch het nodige gerealiseerd”, steekt Bert van wal. “Ik vind het Kanaaljournaal bijvoorbeeld
een stuk volwassener geworden. Het leeft ook veel meer bij de leden, want de hoeveelheid kopij is in deze periode flink toegenomen. Mede daarom zijn we 5 jaar terug ook overgestapt van 4 naar 6 pagina’s. En die kunnen we elke keer gemakkelijk vullen”. Daarnaast noemt hij enkele hoogtepunten van de PRwerkzaamheden, zoals de productie van een nieuw Kwaliteitshandboek in 2009, de introductie van de Luka-monteurspasjes, alsook de update van het nieuwe Kwaliteitscertificaat. Met als uitschieter de productie en presentatie van het
jubileumboek Luka 40 jaar in 2012. “Dat vind ik nog steeds een mooi stuk werk”, beaamt Bert.

Digitaal met de tijd mee
“Mooi dat er bij de Luka toch ook een modernisering plaatsvindt qua promotiemiddelen en dergelijke”, vertelt Bert. Zo is in 2015 de complete website vernieuwd en aangepast aan eigentijdse zaken zoals tablet en mobiele telefoon. Het Kwaliteitshandboek is nu in e-versie verkrijgbaar,
inclusief handige zoekfuncties. Ook de overstap met de Luka-cursussen naar E-learning noemt hij een positieve ontwikkeling. “Zo zie je dat de Luka toch ook meegaat met de nieuwe tijd. Wat dat betreft heeft de Luka nog steeds een unieke positie in de Nederlandse bouwbranche. In de haar bijna 45 -jarige bestaan heeft ze als kleine branchevereniging toch al heel wat bereikt. Dat het Kwaliteitsboek is uitgegroeid tot hét kwaliteitsbaken van de luchtkanalenbranche is veelzeggend. Bovendien vindt de kwaliteitscontrole nog steeds door het externe TÜV
Rheinland plaats, de opvolger van het vroegere TNO. Onafhankelijk en betrouwbaar dus.”

Plezierige samenwerking
“Ik heb altijd met veel plezier deel uitgemaakt van de PRC”, vertelt Bert. “Uiteraard hebben ook de andere PRC-leden hiertoe bijgedragen”.
Daarbij is hij dankbaar dat Bergschenhoek, zijn werkgever, hem de tijd en mogelijkheden gegeven heeft om deze taak erbij te doen. “Wat dat betreft heeft hij ook het volste vertrouwen dat zijn opvolger Erik Barth zijn taak als voorzitter met verve gaat vervullen. Het is goed dat hij al 9 jaar ervaring heeft als lid van de PRC, dus hij weet hoe het reilt en zeilt”. September jl. hebben de Luka-leden officieus afscheid
genomen van Bert. “Wie weet, kom ik later nog terug bij de Luka in een andere rol, maar daar heb ik op dit moment geen zicht op”. Qua hobby’s
noemt Bert fitness, golf en judo. “Ik ben nergens echt goed in, maar wel fanatiek”, aldus Bert. Zijn grootste hobby is nu zijn eerste kleinzoon van 7 maanden. “Dat vind ik op dit moment het mooiste wat er is”. Hopelijk heeft hij nu hij PRC-voorzitter af is nog meer tijd om hiervan te genieten. Het is hem gegund.

luka-afscheid-bert-hovius